09/04/2018 SISTEM EPPD TELAH DIKEMASKINI (UPGRADE) MERANGKUMI ANTARAMUKA SISTEM (SYSTEM INTERFACE) SERTA BEBERAPA FUNGSI DAN LAPORAN (REPORT) YANG TELAH DITAMBAHBAIK UNTUK KEMUDAHAN PENGGUNA SISTEM INI. SEKIRANYA TERDAPAT PERTANYAAN ATAU MASALAH SILA HUBUNGI SAYA DI TALIAN EXT 4919 ATAU EMAIL hazrin@ppukm.ukm.edu.my